16 มีนาคม 2562 กรมควบคุมมลพิษ รับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าปีนี้รุนแรง เกิดจากหลายปัจจัย แต่ยืนยันเจ้าหน้าที่ทุกระดับระดมกำลังแก้ปัญหาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190316092627573

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงหมอกควันไฟป่าภาคเหนือที่สถานการณ์ขณะนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่า เกิดจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะปีนี้ตรงกับวงรอบปรากฎการณ์เอลนีโญ่ ที่ส่งผลให้เกิดความร้อน และแล้งจัด ฝนตกช้ากว่าที่คาดการณ์ ซึ่งขณะนี้ทั่วไทยพบจุดความร้อนกว่า 900 จุด แต่ยังถือว่าสถานการณ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน เกิดจากความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยหลายจังหวัดมีประชาชนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านช่วยกันเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทำให้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้และลดปริมาณควันไฟที่ซ้ำเติมมลพิษทางอากาศ และสามารถดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจุด เผา ได้แล้วกว่า 60 ราย แต่ปริมาณฝุ่นควันที่พบมากในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นควันข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย จนถึงขณะนี้ได้มีการประสานใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเร่งแก้สถานการณ์อย่างดีที่สุด และในวันนี้ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์และให้แนวทางการทำงานกันต่อไป สำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ควันไฟป่าพิเศษในขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ซึ่งต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเหตุไฟป่าขอให้รีบแจ้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อช่วยกันระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น